VIZIUNE

 

„Şcoala noastră urmăreşte satisfacerea nevoilor, aşteptărilor şi aspiraţiilor tuturor beneficiarilor educaţiei, ducând la atingerea exigenţelor valorice ale societăţii.”


Devenit prioritate naţională, învăţământul românesc traversează un proces de reformă care urmăreşte să-i pregătească pentru viaţă pe educabili. În contextul european de azi, pregătirea pentru viaţă are în vedere atât nevoile informaţionale, cât şi pe cele sociale. Conştienţi fiind că societatea de mâine va fi rezultatul acţiunii şcolii de azi, dorim sa creăm o “generaţie de elevi europeni”, în sensul de cetăţeni activi, responsabili, toleranţi, demni, implicaţi şi capabili să identifice, să analizeze şi să rezolve probleme.


În toate demersurile noastre, care au finalitate educativă, vom considera elevul partener şi subiect al educaţiei. Succesul nostru va fi întărit şi prin construirea unui mediu şi a unei atitudini prietenoase, de colaborare, cu părinţii, în calitatea lor de resursă educaţională.


Dorim ca activitatea noastră să satisfacă nevoile, aşteptările, aspiraţiile elevilor şi ale părinţilor, aspiraţiile de împlinire profesională ale educatorilor, nevoile şi exigenţele valorice ale societăţii.

 

MISIUNE

 „Elevii de azi, oamenii de mâine.”


Şcoala noastră este şi vrea să fie în continuare, dar la un nivel mai înalt, instituţia care să ajute elevii să se adapteze exigenţelor sociale, înlocuind disciplina bazată pe teamă cu dezvoltarea iniţiativei personale, a simţului propriei personalităţi.


În activitatea educativă a colectivului didactic, primează formarea şi dezvoltarea personalităţii copiilor. Procesul educativ este astfel conceput încât să răspundă exigenţelor intelectuale şi afective ale unor copii cu temperamente variate, să le dea sprijinul de a se exprima după caracteristicile personale.


Misiunea şcolii este de a dezvolta la elevi spiritul critic, capacitatea de a elabora proiecte, de a iniţia demersuri, activităţi autonome şi transferabile.


Astăzi, cadrele didactice trebuie să se concentreze să-şi înveţe elevii cum să înveţe şi mai ales cum să utilizeze cunoştinţele assimilate, iar prin diversificarea ofertei şcolii elevii îşi vor dezvolta deprinderile , priceperile, talentele oferind comunităţii tineri cu o bună pregătire pentru viaţă;


Şcoala rămâne deschisă pentru toţi cei ce au nevoie de educaţie , colaborării cu familia şi comunitatea locală, pentru integrarea ulterioară a elevilor şi asigurarea nevoilor educaţionale ale comunităţii;

 

VALORI

 

SOLIDARITATE – ajutor reciproc între toţi factorii implicate în procesul intructiv educative, bazat pe întelegere, coeziune.

LIBERTATE posibilitatea de a acţiona dupa propria voinţa sau dorinţă, libertatea de a crea şi inova în actul didactic

INTEGRITATE – onestate, integritate, cinste în profesia de dascăl în vederea schimbarii opticii de către parteneri

DEMNITATE – coportament demn în toate activităţile derulate în şcoală şi în afara şcolii crescând prestigiul personal şi al unităţii şcolare

RESPECT – consideraţie faţă de meseria de dascăl , faţă de partenerii sociali aprecierea activităţii depusă de cei implicate în activitatea educativă