INSCRIEREA IN INVATAMANTUL PRIMAR 2018
 
 
  1. Descrierea unitatii de invatamant

 

 

SCOALA GIMNAZIALA BORLESTI

 

Adresa

Localitatea Borlesti

Comuna Borlesti

Judetul Neamt

Cod postal 617225

Telefon 0233/297359
E-mail scoalaborlestineamt @ yahoo . com
Website www.scoalaborlesti.ro

Pentru anul şcolar 2018 -2019 la Şcoala Gimnazială Borleşti şi structura Şcoala  Gimnazială „Ştefan cel Mare” Mastacăn conform planului de şcolarizare vor funcţiona 2 clase pregătitoare după cum urmează:

-          o clasa la Şcoala Gimnazială Borleşti cu 26 de locuri disponibile

-          o clasa la Şcoala  Gimnazială „Ştefan cel Mare” Mastacăn cu 25 de locuri disponibile

Şcoala Gimnazială Borleşti dispune  de:

- un numar de 11 săli moderne de clasa,

-  laborator de informatica cu 20 de calculatoare, videoproiector,

-  laborator de fizica –chimie,

- laborator de  biologie

- biblioteca cu 9850 de volume

 

Şcoala Gimnazială “Ştefan cel Mare” Mastacăn dispune  de:

- un numar de 6 săli moderne de clasa,

-  laborator de informatica cu 16 de calculatoare, videoproiector conectate la Internet.

- biblioteca cu 10200 de volume

- Şcoala Gimnazială “Ştefan cel Mare” Mastacăn a beneficiat de un proiect de modernizare şi reabilitare finalizat în luna ianuarie 2018

 

 

CINE SE POATE ÎNSCRIE ÎN CLASA PREGĂTITOARE ?

• Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2018, inclusiv.

• La solicitarea părinţilor, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1septembrie- 31 decembrie 2018, inclusiv, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.

• Orice altă situaţieva fi rezolvată de către inspectoratele şcolare, în interesul educaţional al elevului şi în conformitate cu cadrul legal.

 

UNDE ŞI CUM SE FACE EVALUAREA PSIHOSOMATICĂ A COPIILOR ?

 

Evaluarea se realizează de către personalul de specialitate al CJRAE/CMBRAE, personal de specialitate din alte instituţii/unităţi, precum şi medici şcolari sau medici de familie, acolo unde este necesar.

Preşcolarii de la cele 2 unităţi şcolare care sunt născuţi după 31 august 2012 vor face evaluarea psihosomatică în data de 09.03.2018 începând cu ora 9:30 la Liceul Teoretic Roznov.

 

LA CE UNITATE DE ÎNVĂŢĂMÂNT POATE FI ÎNSCRIS UN COPIL ?

• Părintele poate opta

a. pentru înscrierea la şcoala de circumscripţie- în această situaţie, copilul este automat înscris

b. pentru o unitate de învăţământ, alta decât şcoala de circumscripţie- în această situaţie, copilul este înscris în limita locurilor libere şi, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale şi, ulterior, a celor specifice de departajare.

NOTĂ: părintele poate solicita ca locul la şcoala de circumscripţie să fie rezervat pentru eventualitatea în care copilul nu este înscris la unitatea de învăţământ pentru care părintele a făcut opţiunea.

 

UNDE VOR AVEA LOC ÎNSCRIERILE ?

• La Şcoala Gimnazială Borleşti de luni până vineri în programul 08:00 – 18:00

• Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi validate direct la unitatea de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului.

• Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi online, pe un formular disponibil la adresa www.edu.ro, în secţiunea Înscriere în învăţământul primar în perioada 08 – 26.03.2018

• După completarea cererii online, părintele va trebui să meargă la unitatea de învăţământ la care doreşte înscrierea copilului, pentru validarea cererii.

 

CARE SUNT ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE ?

• Cerere-tip de înscriere

• Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal

• Copie şi original al certificatului de naştere al copilului

• Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare/clasei I (acolo unde este cazul).

• Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).

 

CARE ESTE CALENDARUL DE ÎNSCRIERE ?

• Înscrierile vor avea loc în două etape. La etapa a doua participă doar cei care nu au fost cuprinşi într-o unitate de învăţământ, după prima etapă.

A. Prima etapă: 8 martie - 26 martie 2018

– de luni până vineri, între orele 08:00-18:00

– părinţii pot fi programaţi pentru înscriere de către unitatea de învăţământ.

 

B. A doua etapă: 12 aprilie – 18 aprilie 2018

• Dacă, după prima etapă, copiii nu sunt cuprinşi în nici o unitate de învăţământ, părinţii vor completa o nouă cerere de înscriere, repartizarea urmând să se facă pe locurile rămase disponibile după prima etapă.

• Unităţile de învăţământ sunt obligate să afişeze situaţia copiilor înscrişi şi al locurilor rămase disponibile, după fiecare etapă de înscriere.

 

DE UNDE ÎŞI POT PROCURA PĂRINŢII INFORMAŢII ?

• Din următoarele surse:

1) Internet: inspectoratele şcolare generalevor crea, pe prima paginăa site-urilor lor, o secţiune- Înscrierea în învăţământul primar 2018, care poate fi accesată şide pe site-ul Ministerului Educaţiei, www.edu.ro, din secţiunea similară.

2) Direct de la şcoli, cu ocazia evenimentului Ziua porţilor deschise. Fiecare unitate de învăţământ în care se organizează clasa pregătitoare are obligaţia să organizeze acest eveniment public. Părinţii şi copiii vor putea vizita spaţiile şi vor putea discuta cu cadrele didactice

3) De la unităţile de învăţământ preşcolar, în cadrul întâlnirilor pentru informarea şi consilierea părinţilor copiilor din grădiniţă care vor fi cuprinşi, în anul şcolar 2018 – 2019, în învăţământul primar.

4) Telverde: poate fi apelat numărul 0800 816 253

 

CE TIP DE ACTIVITĂŢI SE VOR DESFĂŞURA LA CLASA PREGĂTITOARE ?

• Copiii îşi vor dezvolta capacitatea de a comunica, vor stabili sau consolida primele contacte cu lumea numerelor şi a literelor, vor învăţa să observe mediul înconjurător şi să interacţioneze cu ceilalţi copii, prin jocuri didactice, activităţi în echipă, activităţide descoperire, prin desen sau muzică.

• Se vor face mai multe ore de mişcare (două ore de Educaţie fizică+două ore de Muzică şi mişcare, o oră de religie, o oră de limba engleză).