February 24, 2018, 6:00 am
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Viziunea unităţii şcolare


„Şcoala noastră urmăreşte satisfacerea nevoilor, aşteptărilor şi aspiraţiilor tuturor beneficiarilor educaţiei, ducând la atingerea exigenţelor valorice ale societăţii.”

Ne propunem ca şcoala noastră să fie apreciată de către elevi, părinţi şi comunitatea locală pentru eficienţa activităţii instructiv-educative, asigurarea condiţiilor materiale necesare unui învăţământ de calitate, asigurarea egalităţii şanselor tuturor elevilor, pentru rezultate deosebite în activitatea de performanţă şi pentru ancorarea şcolii în comunitatea locală şi europeană.

 

Misiunea unităţii şcolare

 

„Elevii de azi, oamenii de mâine.”

Şcoala rămâne deschisă pentru toţi cei ce au nevoie de educaţie , colaborării cu familia şi comunitatea locală, pentru integrarea ulterioară a elevilor şi asigurarea nevoilor educaţionale ale comunităţii;

 

ȚINTE STRATEGICE

 

1. Crearea unui climat de siguranţă în şcoală şi a unui mediu şcolar atractiv în vederea stimulării procesului instructiv-educativ.

2. Eficientizarea activităţii prin perfecţionarea şi formarea continuă a personalului didactic, care să conducă spre obţinerea de performanţe la Evaluările Naţionale, olimpiade şcolare şi concursuri.

3. Promovarea învăţării prin implicarea activă a elevilor în scopul dezvoltării abilităţilor personale, a muncii în echipă şi a adaptării la situaţii schimbătoare prin utilizarea mijloacelor şi tehnicilor moderne de informare, învăţare şi comunicare.

4. Optimizarea relaţiei şcoală-familie, școală-comunitate locală prin implicarea instituţiilor locale: primărie, biserică, poliţie, cabinet medical în vederea dezvoltării de parteneriate educaţionale cu scopul eficientizăriii procesului instructive educative.